copyright | Auteursrechtvoorbehoud

 
 

Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en alle daarop openbaar gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Willemijn Damave of bij een aan haar gelieerde onderneming. 

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Willemijn Damave niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, beeldmerken, videocontent, tekeningen en/of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd op WillemijnDamave.nl (ongeacht de drager) en op gelieerde websites), te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of op een andere wijze openbaar te maken. Het framen van de websites van Willemijn Damave wordt ook uitdrukkelijk niet toegestaan. 

Het vermelden van WillemijnDamave.nl als bron, legitimeert in geen enkel geval het overnemen zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen. Het auteursrechtvoorbehoud geldt tevens uitdrukkelijk voor media in de zin van artikel 15 van de Auteurswet. Voor het openbaar maken of overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk van WillemijnDamave.nl dient u altijd en per geval vooraf toestemming te vragen via contact@willemijndamave.nl